Privacystatement

Privacy bij Weesveilig

Weesveilig vindt het belangrijk om de gegevens die u aan ons verstrekt goed te beschermen. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en daarmee ook uw privacy.

Weesveilig is een handelsnaam van Feenstra Veiligheid B.V. en onderdeel van Feenstra N.V.
Feenstra N.V. (hierna: Feenstra) is de verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor de verwerking van persoonsgegevens. Feenstra geeft aan welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Feenstra is ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Bekijk hier het uitgebreide privacy statement van Feenstra waarin wij u informeren over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarvoor wij deze vervolgens gebruiken en hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren. Ook leest u hoe we uw gegevens beveiligen, wat uw privacy rechten zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft.

Dit privacy statement is van toepassing op iedereen die contact heeft met Feenstra, ongeacht of u (ex-) klant bent of enkel onze website bezoekt. Bij een bezoek aan onze websites geldt ook ons cookiebeleid.